IMAVO vzw is een sociaal-culturele beweging die werkt rond het thema van

‘de noodzaak van menselijke conflicten’

“Wie harmonie idealiseert, veroorzaakt wantoestanden”


IMAVO voert zijn campagnes door:

  • het publiceren van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift;
  • het begeleiden van leesgroepen;
  • een vormings- en een boekenaanbod;
    imavo
  • colloquia in te richten;
  • studiereizen te organiseren en neemt deel aan internationale congressen.


Raad van Bestuur van IMAVO:

Jos De Raedt, Jan Dumolyn (voorzitter), Jacques Lagrou (penningmeester), André Mommen, Jaak Perquy, Guy Quintelier (secretaris), Jelle Versieren, Jos Wolles.

Coördinator: Guy Quintelier